Universiteit voor Humanistiek

Universiteit voor Humanistiek

In de bachelor Humanistiek onderzoek je wat mensen drijft, wat ze belangrijk vinden, en hoe we in onze samenleving oog kunnen houden voor humane waarden als rechtvaardigheid, gelijkheid en vrijheid. Je combineert disciplines als filosofie, psychologie en sociologie en in praktische vakken als reflectie- en gespreksvaardigheden is er gericht aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling. Onze docenten zijn betrokken en door de kleinschaligheid leer je elkaar goed kennen. Met deze brede academische opleiding leg je een goede basis voor een masterstudie.