Leren werken op en met water

https://www.waterbouw.nl/

Standnr: 87

MBO, HBO, WO, Branche en sectorpromotie

Leren werken op en met water

Leren en werken op en met water; voor sommigen is dat het mooiste wat er is. En gelukkig zijn de mogelijkheden daartoe groot. Lekker lang weg van huis en iets van de wereld zien kan aan boord van een cruise-, bagger- of containerschip. Iets minder lang van huis kan ook, bijvoorbeeld aan boord van een binnenvaartschip of vissersschip. Anderen werken weer graag mee aan de bouw of het technisch onderhoud van schepen en jachten. Varen, vissen, eilanden of schepen bouwen.

Het kan allemaal in onze sector!

We schetsen drie belevingswerelden, waarin je na je beroepsopleiding een mooie loopbaan kan vinden in de wereld van het maken, varen of recreatie.

Wil je meewerken aan het bouwen van innovatieve schepen en jachten?           

Of wil je liever beginnen met een aantal avontuurlijke jaren op het water?         

Sta je graag op de brug van een schip en vaar je naar verre havens, of houd je graag alle techniek aan boord aan de praat?  

Werk je mee aan de duurzame ontwikkeling van natuur- en recreatiegebieden, waar ook ter wereld?


Onze maritieme sector staat de komende jaren voor enorme uitdagingen om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen en afspraken die hierover in Europa maar ook wereldwijd worden gemaakt.

Met een energietransitie en technische innovatie blijft de sector ook in de toekomst aantrekkelijk door de bouw van duurzame schepen en jachten, door het transport van goederen wereldwijd, maar ook naar ons achterland, duurzame visserij, veilig wonen en werken door dijkverhogingen en recreatieve voorzieningen. In onze havens komen veel van deze activiteiten samen in transport en logistiek over de weg. En zonder loods aan boord, mogen veel grote zeeschepen niet zelfstandig de haven in- of uitvaren.

In de hele sector is er behoefte aan goed opgeleide medewerkers. De beroepen zijn heel divers en worden gekenmerkt door technisch inzicht, zelfstandigheid en een grote verantwoordelijkheid.

Na een aantal jaar gevaren te hebben, zijn er veel mogelijkheden om gedeeltelijk of geheel aan de wal te werken in adviserende, technische, coördinerende of leidinggevende functies.

In veel gevallen doe je internationale ervaring op en is de wereld je speelveld. En daarbovenop verdien je een bovengemiddeld salaris!
 

Kies voor een maritieme loopbaan.

Een gouden toekomst!

Meer informatie: lerenwerkenopenmetwater.nu en in de brochure

Leren werken op en water wordt mogelijk gemaakt door de volgende branches en onderwijsinstellingen:

Branches: Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) / Wereld van de Binnenvaart, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR), Nederlands Loodswezen, Netherlands Maritime Technology (NMT) HISWA-RECRON, Stichting Sectorraad Visserij, Vereniging van Waterbouwers / O&O-fonds Waterbouw, Nederland Maritiem Land (NML)  

Onderwijsinstellingen (maritiem en maritiem technische richtingen): 
Berechja, Maritieme Academie Harlingen, Maritiem College IJmuiden Maritiem & Logistiek College de Ruyter, Nova College Scheepvaart, ROC Friese Poort, ROC Vonk, ROC Noorderpoort, Scheepvaart en Transport College (STC-Group), Hogeschool van Amsterdam, HZ University of Applied Sciences, Rotterdam Mainport Institute,  Maritiem Instituut Willem Barentsz